Tidningsklipp

Intervjuer i Härrydaposten 18 december 2013 och Täcklebo broderiakademis tidning 2013 nr 3-4